Bún mẹt

Khách đến nhà không trà thì cũng bún mẹt – Mắm tôm mắm ngọt mắm nào cũng mê….